powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Trigon XXII FIZ w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Trigon XXII FIZ zgodną na 28 kwietnia br.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 44 176,56 zł (automatyczny wykup posiadanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych)
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 048 907,33zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 048 907,33 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).