powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Trigon XXII FIZ

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Trigon XXII FIZ z 28 października br.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 062 936,77 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 062 936,77 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0,00 złmBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).