powrót

Zmiany regulaminów dla transakcji rynku finansowego

Zmieniliśmy regulaminy:

  • Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego
  • Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla klientów instytucjonalnych
  • Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego

Najważniejsze zmiany:                                                          
1. doprecyzowaliśmy informację, w jaki sposób bank przetwarza dane osobowe,
2. uzupełniliśmy zapis dotyczący przekazywanych do Biura Informacji Kredytowej S.A. danych o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy Ramowej,
3. dostosowaliśmy do obowiązujących przepisów zapisy odnoszące się do obowiązków wynikających z Regulacji EMIR,
4. doprecyzowaliśmy zapisy, kiedy stosujemy „Zasady postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego” opisane w Załączniku 1 do Regulaminu „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla klientów instytucjonalnych”

Zmiany będą Państwa dotyczyć od 1 stycznia 2022 r.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminami:Jeśli będą mieli Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z dealerem lub osobą, która obsługuje Państwa firmę.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje