powrót

Informacja dla uczestników GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ

Jako depozytariusz GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ, przekazujemy informację o naszych  działaniach wobec tego Funduszu. W załączniku szczegółowo opisaliśmy nasze stanowisko.

Informacja dla uczestników GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ.