powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 czerwca 2022 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Polega ona na:
1. usunięciu prowizji za utrzymywanie salda, obowiązującej od 1 listopada do 31 grudnia (usunięciu nieaktualnego zapisu),
2. zmianie prowizji za utrzymywanie salda, obowiązującej od 1 stycznia 2022,
3. podwyższeniu opłaty za zlecenie wypłaty pocztowej otwartej w złotych, realizowanej w placówkach Poczty Polskiej (z 30 zł na 35 zł),
4. wprowadzeniu drobnych zmian nazewnictwa w ramach opłat za korzystanie z systemu mBank CompanyNet (zmiana „instalacji systemu” na „kontekst systemu” zgodnie z zapisami Regulaminu mCN oraz zmiana „Mobilnego Tokena Sprzętowego” na „QR Token”),
5. zmianie opłaty za odtworzenie archiwalnego wyciągu MT940. Dzięki tej zmianie klienci będą otrzymywali wyciąg za miesiąc wstecz bez opłat,
6. podwyższeniu opłat za papierową dyspozycję wypłaty z kredytu i papierową dyspozycję spłaty kredytu – z 80 zł na 100 zł,
7. uproszczeniu i kumulacji podobnych prowizji i opłat w ramach gwarancji, regwarancji, poręczeń i akredytyw stand-by - bez zmian wysokości tych prowizji i opłat,
8. podwyższeniu w ramach akredytyw:
a. opłaty za wprowadzenie zmian do umowy o otwarcie lub zabezpieczenie akredytywy (z 300 zł na 500 zł),
b. prowizji za zaangażowanie Banku z tytułu otwartej akredytywy (z 0,15% na 0,20%),
c. prowizji za zaangażowanie Banku z tytułu odroczonej płatności (z 0,15% na 0,20%),
tak aby dostosować ich wysokość do stawek za gwarancje,
9. podwyższeniu opłaty za projekt akredytywy/zmiany akredytywy (z 250 zł do 350 zł), ponieważ skumulowano w jednej stawce 3 podobne dotychczasowe opłaty.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje