powrót

Informacja dla uczestników GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Od 1 października 2022 roku mBank S.A. nie pełni funkcji depozytariusza dla GROM Windykacji NSFIZ w likwidacji.
Fundusz obecnie reprezentuje jego likwidator tj. White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.