powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.03.2023 r. do 4.06.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,94000%                                                                                
EURIBOR 3M 2,71600%
LIBOR 3M USD 4,96243%
LIBOR 3M GBP 4,31300%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.03.2023 r. do 4.06.2023 r.
EURIBOR 3M 2,71600%
LIBOR 3M USD 4,96243%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.03.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 7.03.2023 r.
WIBOR 3M PLN 7,02000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M 2,48200% 2,71600%
LIBOR 1M USD 4,56557% bez zmian
LIBOR 3M USD 4,76057% 4,96243%                                          
LIBOR 3M GBP 4,12740% 4,31300%                                         
Saron Compound CHF 3M do korekty 0,69950% 0,85810%                                          
EURIBOR 1M do korekty 2,14400% 2,42200%                                        
EURIBOR 3M do korekty 2,48200% 2,71600%

 

Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 20.03.2023 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 21.03.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,97000% bez zmian

 

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 2.03.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 3.03.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,84000% 6,91000%
LIBOR 1M USD 4,56557% 4,66200%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M 2,14400% 2,42200%
LIBOR 1M JPY -0,06005% bez zmian
Saron Compound CHF 1M 0,94180% 0,94530%
EURIBOR 1M do korekty 2,14400% 2,42200%
Bank of Japan do korekty 0,30000% bez zmian

 

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.