powrót

Zmieniamy Opis Transakcji terminowych sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego

Zmieniamy Opis Transakcji terminowych sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego”. Nadajemy temu dokumentowi nową nazwę: Opis Transakcji na uprawnieniach do emisji CO2 (dalej: „Opis transakcji”).

Najważniejsze modyfikacje opisu:

  • wycofujemy opcję rozliczenia pieniężnego transakcji – transakcje będziemy rozliczać wyłącznie w formie transferu uprawnień,
  • zmieniamy nazwę produktu – w okresie przejściowym (do 1 maja 2023 r.) możemy posługiwać się nową i dotychczasową nazwą,
  • wprowadzamy zmiany językowe i graficzne – dzięki nim dokument jest prostszy, bardziej przyjazny i czytelny.


Prosimy, zapoznaj się z nowym Opisem Transakcji, który będzie obowiązywał od 1 maja 2023 r.

Opis transakcji znajdziesz na naszej stronie: www.mbank.pl/opis-transakcji-CO2.

Kategorie:

MSP i Korporacje