powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązują
od 5.06.2023 r. do 4.09.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,90000%                                                                                                         
EURIBOR 3M 3,47400%  
LIBOR 3M USD 5,49600%
LIBOR 3M GBP 4,89590%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązują
od 5.06.2023 r. do 4.09.2023 r.
EURIBOR 3M 3,47400%
LIBOR 3M USD 5,49600%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.08.2023 r.
Wskaźniki obowiązują
od 7.08.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,90000% 6,72000%
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M 3,58700%   3,72500%                                 
LIBOR 1M USD 5,17043%  5,43258%                        
LIBOR 3M USD 5,49600%   5,63352%                                  
LIBOR 3M GBP 5,38380% 5,49890%               
Saron Compound CHF 3M do korekty 1,44950% bez zmian                                                            
EURIBOR 1M do korekty 3,41500% 3,58500%                                                          
EURIBOR 3M do korekty 3,58700% 3,72500%

 

Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 21.08.2023 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 22.08.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,82000% bez zmian

 

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 2.08.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 3.08.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,86000% 6,85000%
LIBOR 1M USD 5,20500% 5,43258%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M 3,41500% 3,58500%
LIBOR 1M JPY -0,06005% bez zmian
Saron Compound CHF 1M 1,50600% 1,70500%
EURIBOR 1M do korekty 3,41500% 3,58500%
Bank of Japan do korekty 0,30000% bez zmian

 

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.