powrót

Zmieniamy cennik mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych

Od 3 kwietnia 2024 r. zmieni się Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych.


Sprawdź, co zmieniamy

  • usuwamy opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku i udzieleniem kredytu, ponieważ już nie udzielamy nowych kredytów,
  • podwyższamy opłaty za ocenę lokalu mieszkalnego oraz domu mieszkalnego w sytuacji, kiedy złożysz wniosek o zmianę zabezpieczenia. Jednocześnie usuwamy opłatę za ocenę nieruchomości nietypowej, żeby nasze opłaty były jednoznaczne,
  • precyzujemy lub zmieniamy:

- zapis dotyczący zamówienia harmonogramu w formie papierowej. Opłata dotyczy nie tylko harmonogramu bieżącego, ale również archiwalnego,
- formę przekazania dokumentów związanych ze zrealizowanymi transakcjami powyżej 2000 operacji;
- sposób naliczania opłaty za opinie,
- sposób dostarczenia zamawianego dokumentu z listu priorytetowego na list. Wysyłka nadal będzie bezpłatna,
- wysokość opłaty, którą maksymalnie pobierzemy za historię operacji na kredycie. Tę opłatę pobierzemy przy zamówieniu dokumentu za każdy miesiąc kalendarzowy (nie więcej niż 60 zł),

  • upraszczamy język i formę, w jakiej prezentujemy opłaty i prowizje w cenniku. Odświeżamy także szatę graficzną całego dokumentu.


Żadna z wprowadzonych zmian nie zwiększa zakresu Twoich obowiązków ani nie zmniejsza zakresu Twoich uprawnień.

 

Zapoznaj się ze zmianami