powrót

Allianz Duo FIO – połączenie subfunduszy Allianz Dochodowy i Allianz Niskiego Ryzyka

23 listopada 2023 r. TFI Allianz Polska S.A. (TFI) opublikowało ogłoszenie o zamiarze połączenia wybranych subfunduszy w ramach Allianz Duo FIO.

Subfundusz Allianz Duo Dochodowy przejmuje subfundusz Allianz Duo Niskiego Ryzyka.

Do 15 lutego 2024 r., do godziny 13:00 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić lub zamienić / skonwertować „na” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, tj. Allianz Duo Niskiego Ryzyka
Do 22 lutego 2024 r., do godziny 15.30 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można sprzedaż lub zamienić / skonwertować „z” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego, tj. Allianz Duo Niskiego Ryzyka

Po tych datach wskazane operacje dla subfunduszu przejmowanego zostaną zablokowane w SFI, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

8 marca 2024 r. TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w Allianz Duo Niskiego Ryzyka, jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Duo Dochodowy. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących z dnia 7 marca 2024 r.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie TFI Allianz Polska S.A. w sekcji Centrum Dokumentów.