powrót

Zmiany w ofercie kart kredytowych w mBanku

 Zmiany w ofercie kart kredytowych mBanku Z dniem 3 kwietnia 2012 r. zmianie ulega oferta kart kredytowych mBanku.Zmiany dotyczą m.in.:

  • uproszczenia zasad zwolnienia z opłaty rocznej za kartę,
  • modyfikacji „Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych w mBanku”, m.in. w zakresie opłat za wydanie nowej karty kredytowej oraz zniesienia opłaty za wydanie i używanie dodatkowej karty kredytowej, wprowadzenie bezpłatnych przelewów z karty kredytowej do ZUS i US,
  • modyfikacji w zakresie oprocentowania kart kredytowych.


Dotychczasowy zwrot opłaty rocznej zostanie zastąpiony prostym systemem niepobierania opłat, dzięki temu Klienci korzystający aktywnie z karty kredytowej zyskają nowe możliwości uniknięcia opłaty za kartę.

Aby opłata roczna nie została naliczona, wystarczy wykonać w ciągu roku określoną dla danej karty liczbę bądź wartość transakcji. Systemem niepobierania opłat objęte zostaną wszystkie karty kredytowe mBanku, z wyłączeniem kart MasterCard Standard z opłatą miesięczną i MasterCard Gold z opłatą miesięczną, dla których sposób pobierania opłaty za kartę oraz zasady zwrotu opłaty za kartę pozostają bez zmian.

Dodatkowo zmienia się zakres transakcji, które wliczają się do warunków niepobierania opłat: oprócz transakcji bezgotówkowych do warunków niepobierania opłaty włączone zostaną przelewy z rachunku karty kredytowej (wraz z usługą mTransfer) oraz usunięte zostaną transakcje gotówkowe.

Kolejną zmianą jest wysokość opłaty za wydanie karty. Wynosić będzie ona jedynie 10 PLN. Zmianie ulegają także opłaty roczne za korzystanie z karty, oprocentowanie kart kredytowych oraz oprocentowanie usługi ,,Spłaty na Raty’’. 
 
Jednocześnie zostanie zniesiona opłata za wydanie i używanie dodatkowej karty kredytowej. Dzięki temu do karty głównej będzie można bezpłatnie zamówić kartę dodatkową, np. dla Współposiadacza rachunku lub Pełnomocnika, aby swobodnie korzystać z limitu karty.
 

Sprawdź szczegóły zmian dla Twojej karty...


Przypominamy, że w Programie rabatowym dla kart mBanku nasi Klienci każdego dnia mogą korzystać z rabatów do 50% w ponad 2500 miejscach w całej Polsce oraz z wielu atrakcyjnych ofert specjalnych i promocji.