powrót

Zmiana godzin sesji przelewów wychodzących z mBanku

Zmiana godzin sesji przelewów wychodzących w mBanku Informujemy, że w związku ze zmianami zasad rozliczania płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, jakie nastąpiły w Krajowej Izbie Rozliczeń, od dnia 12.02.2013 r. zostanie zmieniona godzina przyjmowania przelewów do ZUS.
Dotychczas przelewy były przyjmowane do godziny 16:55.

Od dnia 12.02.2013 r. przelewy te będą wysyłane wraz z III sesją wychodzącą
o godzinie 13:25.


Godziny sesji przelewów wychodzących z mBanku od dnia 12.02.2013 r.:

  • 05:55
  • 09:55
  • 13:25 (wraz z przelewami do ZUS)

Sprawdź godziny sesji przelewów w mBanku...

Komentuj z innymi