powrót

GTFI - zmiana nazwy Towarzystwa i funduszy

Informujemy, że z dniem 30.01.2007 w systemie transakcyjnym mBanku GTFI S.A. zmieni nazwę na  IDEA TFI S.A. Fundusze oferowane przez Towarzystwo zmieniają nazwy odpowiednio na:

GTFI FIO Rynku Pieniężnego na  Idea Protect FIO
GTFI FIO Obligacji na Idea Obligacji FIO
GTFI SFIO Premium na Idea Premium SFIO
GTFI FIO Stabilnego Wzrostu na Idea Stabilnego Wzrostu FIO
GTFI FIO Akcji na Idea Akcji FIO

Na stronach informacyjnych mBanku stare nazwy pozostaną do momentu zapewnienia przez OFI  Agenta Transferowego wycen w nowym formacie. Rozwiązanie takie uchroni Klientów przed podobnymi problemami z publikacją wycen fundszy, jakie miały miejsce przy zmianie nazwy funduszy Citi.