powrót

Zmiana grupy notowań 126 spółek

Informujemy, że w związku z roczną korektą indeksu WIG20 oraz rozpoczęciem publikacji nowych indeksów, Giełda zmieni grupy notowań dla akcji 126 spółek.
Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego zlecenia na akcje tych spółek przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do 16 marca tracą ważność! Zobacz nazwy spółek