powrót

Przymusowy wykup - Broker FM (RMF FM)

W związku z zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Broker FM, akcje te rachunkach klientów, którzy je posiadają zostały przeksięgowane w DI BRE na konto blokowane, które nie ma odzwierciedlenia w eMakerze. Powoduje to, że akcje nie są widoczne w serwisie transakcyjnym. Taka sytuacja potrwa do rozliczenia transakcji. O terminach wykupu poinformujemy w osobnym komunikacie.