powrót

Zmiana oprocentowania dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych w ramach mPLANU hipotecznego

Informujemy, że z dniem 19 czerwca 2013 r. ulega zmianie oprocentowanie dla kredytów tzw. starego portfela - kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych w ramach mPLANU hipotecznego w PLN przed jesienią 2006 r. Oprocentowanie zostanie obniżone o 0,5 p.p.

Zmiany podyktowane są obniżeniem stóp procentowych dla kredytu lombardowego i redyskontowego NBP.