powrót

Zmiany w oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu Bezpieczna Podróż

 Informujemy, że 3 października br. zmianie ulegają Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w mBanku.

Zmiany dotyczą:
- Wprowadzenia do oferty mBanku nowego produktu oszczędnościowego – Lokaty rentierskiej. Lokata będzie dostępna dla Klientów po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronie internetowej.

- Podwyższenia oprocentowanie na mLOKACIE  progres dostępnej online dla nowych Klientów mBanku:

mLOKATA progres

(dostępna online dla nowych Klientów mBanku)8

Oprocentowanie nominalne w okresie trwania lokaty

(stała stopa procentowa)

6 miesięczna7>=500,00 PLN

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

4 miesiąc

5 miesiąc

6 miesiąc

1,00%

Zmiana z 1,00% na 1,20%

1,40%

Zmiana z 1,60% na 1,80%

Zmiana z 4,50% na 5,60%

7,00%

(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych)

100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty

Zmiana z 7-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 2,75%
na 7-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 3,00%

8-Oferta dotyczy nowych Klientów mBanku, otwierających rachunek eKONTO wraz z mLOKATĄ progres. Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem wspólnego wniosku o lokatę i konto składanego przez internet, z opcją zawarcia Umowy elektronicznie.

 Pobierz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych obowiązującą od 3 października 2013 r.

Jednoczesnie informujemy, że z dniem 03 października 2013 br. wycofujemy ze sprzedaży ubezpieczenie Bezpieczna Podróż.

Zobacz zmiany w regulaminach kart dla osób fizycznych oraz firm w mBanku.