powrót

Komunikat w sprawie płatności zagranicznych realizowanych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Republice Cypryjskiej (Cypr)

Szanowni Państwo,W związku z aktualną niestabilną sytuacją gospodarczą, jaka ma miejsce w Republice Cypryjskiej, BRE Bank SA zwraca Państwa szczególną uwagę na zlecanie realizacji płatności zagranicznych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w tym kraju.Realizacja takiej płatności zagranicznej w obecnej sytuacji może skutkować:
opóźnieniami w wykonaniu płatności zarówno przez banki pośredniczące, jak i banki beneficjentów,
zwrotem płatności z inicjatywy banków pośredniczących lub banków beneficjentów.
Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec beneficjentów posiadających rachunki na Cyprze.

Kategorie:

MSP i Korporacje