powrót

Zmiany w Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.

mBank S.A. uprzejmie informuje, że:

1.  w związku ze zmianą nazwy BRE Banku SA na mBank S.A. zmianie ulega nazwa „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w BRE Banku SA” na „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

2. wprowadza się zmiany zapisów dotyczących zawierania transakcji lokaty terminowej oraz natychmiastowej transakcji wymiany walut,

3. wprowadza się możliwość korzystania poprzez system mBank CompanyNet z modułu Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze oraz usługi mBank CompanyConnect Partner Pakiet,

4.  wprowadza się  zalecenia wynikające z Rekomendacji D,

5. wprowadza się zmiany przepisów dotyczących reklamacji oraz ochrony danych osobowych.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości Doradcy Klienta udzielą szczegółowych informacji.

Jednolity tekst Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje