powrót

Zmiany w Regulaminie karty płatniczej Visa BRE Business payWave

mBank S.A. informuje, o wprowadzeniu zmian do "Regulaminu karty płatniczej Visa BRE Business” („Regulamin”).

Zmianie ulega również nazwa produktu z Visa BRE Business na Visa Business debetowa payWave.

Regulamin wchodzi w ciągu 8 dni od niniejszej publikacji, tj. 02.12.2013 r.

 Zmiana dotyczy tych Klientów, którzy zawarli z Bankiem Umowę o karty płatnicze dla Klienta Korporacyjnego („Umowa”) w zakresie karty Visa BRE Business przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości Doradcy Klienta udzielą szczegółowych informacji.

Jednolity tekst „Regulaminu karty płatniczej Visa Business debetowa payWave” znajduje się w sekcji "Karty - regulaminy i dokumenty".

Kategorie:

MSP i Korporacje