powrót

Nowe przepisy dotyczące odliczania VAT-u od samochodów

Tylko do poniedziałku, a więc do końca marca obowiązują regulacje pozwalające przedsiębiorcom na zakup samochodu „z kratką”. Umożliwia to odliczenie 100% VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją, a także nabyciem na podstawie umowy leasingowej. Wymogiem, który kwalifikuje nabywcę do odliczenia całości VAT-u jest przypisana do samochodu homologacja N1, wraz z zaświadczeniem z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

Od 1 kwietnia br. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące odliczania VAT-u od samochodów, dzięki którym wartość możliwego do odliczenia VAT-u będzie zależała od sposobu jego użytkowania. Zmiany przygotowane przez resort finansów dotyczą również leasingu samochodów z tzw. Kratką.

Zgodnie z nowymi zapisami, zarówno w firmie, jak i prywatnie, przedsiębiorca odliczy 50% VAT. Ulga odnosi się zarówno do nabycia auta, jak i wydatków eksploatacyjnych. Możliwość odliczenia połowy VAT-u od zakupu paliwa ma wejść w życie się dopiero 1 lipca 2015 r.

Przedsiębiorca odliczy 100% VAT, korzystając z auta wyłącznie na potrzeby firmowe. Ulga dotyczy odliczenia pełnego VAT-u od zakupu, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych. Aby odliczyć 100% VAT, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że samochód wykorzystuje wyłącznie na cele prowadzonej działalności. W tym celu konieczne stanie się prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zgłoszenia informacji o pojazdach do naczelnika urzędu skarbowego.

Powyższe zasady dotyczą również odliczania VAT-u w kontekście leasingu. Nie ma już także znaczenia, czy pojazd spełnia warunki homologacji. Jedynym kryterium odnoszącym się do odliczenia VAT będzie sposób jego użytkowania.
W przypadku samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, nadal możliwe będzie odliczenie 100% VAT.

Komentuj z innymi