powrót

Zmiany w Regulaminie Kart Przedpłaconych na okaziciela, wydawanych przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

mBank S.A. informuje, że wprowadza zmiany do "Regulaminu Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego” („Regulamin”).

Zmiana dotyczy kursów walutowych, tj. definicji waluty rozliczeniowej oraz zasad przewalutowań transakcji dla złotego jako waluty rozliczeniowej karty (w przypadku zastosowania takiej waluty rozliczeniowej przez Bank).

 Zmieniona treść Regulaminu wchodzi w życie w dniu 7 kwietnia br.

 Jednolity tekst Regulaminu znajduje się tutaj oraz w sekcji "Regulaminy" dla MSP i Korporacji.

Kategorie:

MSP i Korporacje