powrót

Zmiany w Regulamie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych mBanku S.A.

Informujemy, że 18 czerwca 2014 r. ulega zmianie Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)

Zmiany w regulaminie związane są z:
- z doprecyzowaniem zapisów w Dziale I„Postanowienia ogólne”
- z modyfikacją zapisów w Rozdziale I Działu II „Otwarcie Rachunku”
- z doprecyzowaniem zapisów w Rozdziale VI Działu II „Zabezpieczenie dostępu do Rachunku”
- z modyfikacją zapisów dotyczących wypowiadania umowy przez Posiadacza Rachunku, przesłanek wypowiedzenia umowy  przez Bank oraz odpowiedzialności Posiadacza Rachunku za zobowiązania powstałe w trakcie trwania Umowy zawartych w Rozdziale XII Działu II „Zmiana postanowień Umowy, rozwiązanie Umowy”
- z aktualizacją zapisów dotyczących ochrony danych osobowych w Rozdziale XVIII Działu II „Postanowienia końcowe”
- z aktualizacją nazw dokumentów powoływanych w Regulaminie
- ze zmianami porządkowymi

Regulamin obowiązujący do 17 czerwca 2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)

Regulamin obowiązujący od 18 czerwca 2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.(mBank)