powrót

Nowa odsłona funduszy IKE

Od wdrożenia nowego serwisu transakcyjnego mBanku minął ponad rok, a w styczniu, w ramach II fazy jego rozwoju udało się nam wprowadzić innowacyjną platformę funduszy. Platforma została przez Was dobrze przyjęta, dlatego postanowiliśmy idąc za ciosem i bazując na dobrych doświadczeniach, przygotować kolejną zmianę.

W najbliższy weekend tj. 24 sierpnia, mamy przyjemność udostępnić Wam kolejne nowości. Tym razem wdrażamy nową odsłonę funduszy IKE. Zmiany w porównaniu do SFI są kosmetyczne, ale dostosowane do specyfiki produktu.

Mamy nadzieję, że spotkają się z równie dobrym przyjęciem jak SFI w styczniu.

A co tak naprawdę się zmienia....

Jedną z istotniejszych różnic pomiędzy IKE, a SFI jest zastąpienie 3 najczęściej kupowanych funduszy belką prezentującą limit wpłat. Dzięki prezentacji graficznej, w czytelny sposób można zobaczyć ile limitu zostało już wykorzystane, a ile pozostaje do wykorzystania.

limit wpłat

Wartości na zaprezentowanej grafice są jedynie informacyjne i zostały obliczane na podstawie historii wpłat zarejestrowanych w banku, w danym roku.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem IKE, wpłacone środki wykraczające poza dostępny limit wpłat zostaną przeksięgowane na fundusz otwarty Skarbiec – Depozytowy. Jeśli nadpłata jest mniejsza niż 50 zł, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego było składane to zlecenie.

Dane o posiadanych funduszach IKE prezentowane są analogicznie jak dla Funduszy Otwartych.
W jednym miejscu możemy zobaczyć:
- aktualną wartość aktywów,
- operacje zaplanowane,
- zyski z inwestycji,
- zlecenia stałe,
- strukturę portfela,
- saldo rachunku bankowego,
- i inne funkcjonalności analogiczne do przyjętych wcześniej w SFI rozwiązań.

Poniżej prezentujemy przykładowy pierwszy ekran klienta posiadającego IKE Fundusze. Pozostałe ekrany są analogiczne do tych, które znacie już z SFI.

Pierwszy ekran klienta posiadającego IKE Fundusze

Wraz z tymi zmianami oczyściliśmy zakładkę Emerytura. Zależnie od posiadanego produktu ekran będzie inny.
Prezentowany wyżej widok zobaczą posiadacze IKE Funduszy.

 Klient bez IKE zobaczy następujący ekran:

Klient bez IKE zobaczy następujący ekran

Na nim możliwe będzie złożenie wniosku o jeden z 2 produktów IKE – rachunek bankowy „mIKE Lokata” oraz fundusze inwestycyjne „mIKE Fundusze”.
W początkowej fazie zawarcie umowy o IKE Fundusze możliwe będzie jedynie w placówce mBanku, ale dołożymy wszelkich starań, aby udostępnić w IV kwartale tego roku wniosek do zawarcia umowy przez Internet.

Posiadacz mIKE Lokata zobaczy znaną mu już stronę – tutaj nie wprowadzaliśmy większych zmian.