powrót

mBank nie wymaga od klientów dodatkowego ubezpieczenia od realizowanych transakcji

Jeśli w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej wyświetlony zostanie nietypowy komunikat, np. o konieczności ubezpieczenia transakcji wykonywanych na rachunku, prosimy o przerwanie wykonywania dalszych operacji i niezwłoczny kontakt z bankiem. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo zainfekowania komputera wirusem typu Trojan lub ingerencji nieuprawnionych osób w konfigurację routera wykorzystywanego do połączenia do sieci Internet.

Nie należy wprowadzać żadnych danych czy też informacji sugerowanych w komunikacie ani akceptować podanych w komunikacie zmian.


mBank nie wymaga od klientów dodatkowego ubezpieczenia od realizowanych transakcji

Przykładowy fałszywy komunikat

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuacje, w których wykonanie czynności wymaga autoryzowania jej jednorazowym hasłem SMS (lub hasłem z listy TAN).

Kody SMS są generowane przez bank bezpośrednio po zleceniu operacji w serwisie transakcyjnym i przekazywane wraz z opisem operacji na numer telefonu komórkowego, zarejestrowany w systemie mBanku. Kod zawarty w treści wiadomości SMS pozwala na zatwierdzenie tylko jednej, konkretnej operacji zleconej w danej chwili – nie może zostać użyty ponownie ani użyty dla zatwierdzenia innej operacji.

Przypominamy o:

- konieczności dokładnego zapoznawania się z treścią przesłanej wiadomości SMS i upewnienia się czy treść widomości dotyczy właściwej operacji;
- konieczności sprawdzenia czy w wiadomości SMS cyfry numeru rachunku, na który wysyłamy przelew, zgadzają się z tymi, które widoczne są na ekranie komputera.

Przykład wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym:

Operacja nr 1 z dn. 25.02.2015: Przelew z rach.: 00001234 na rach.: 1234 … 123456, kwota: 1 234,68 PLN kod: 12345678 mBank

Dla tego przykładu, dane do przelewu byłyby następujące:

Rachunek nadawcy 00 1140 2017 0000 4102 0000 1234
Rachunek odbiorcy 12 3443 2109 8765 4321 0012 3456
Data zlecenia operacji 25.02.2015
Kwota i waluta przelewu 1 234,68 PLN

W przypadku zauważenia nieprawidłowości, należy przerwać wykonywaną operację i skontaktować się z mLinią mBanku pod numerami 801 300 800 lub 42 6 300 800.

Jednocześnie przypominamy o konieczności regularnego skanowania komputera (lub innych urządzeń używanych do logowania do systemu transakcyjnego banku) przy pomocy aktualnego oprogramowania antywirusowego. Należy także regularnie pobierać i instalować aktualizacje systemu operacyjnego.