powrót

Zmiana oprocentowania w mBanku

Informujemy, że 17 kwietnia 2015 r. wprowadzone zostaną zmiany w tabeli oprocentowania.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, w którym opisujemy najważniejsze modyfikacje.

Osoby fizyczne

Modyfikacje dotyczą przede wszystkim:

- zmiany oprocentowania Rachunku eMax walutowy w walucie EUR
- zmiany oprocentowania Rachunków oszczędnościowych w tym: eMax, eMax plus oraz mSaver- umożliwiającego regularne oszczędzanie,
- zmiany oprocentowania wybranych lokat w PLN oraz walucie obcej,
- zmiany oprocentowania kredytów odnawialnych (należności przeterminowane)

Inne modyfikacje mają charakter porządkowy i dotyczą zmian zapisów oraz numeracji dla poszczególnych produktów.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.Firmy

Modyfikacje dotyczą:

- zmiany wysokości stóp procentowych dla Rachunków pomocniczych prowadzonych w złotych polskich, w tym: mBiznes max oraz mBiznes plus,
- zmiany oprocentowania wybranych lokat.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.