powrót

Zmiana wartości stawek referencyjnych

Informujemy, że 3 września 2015 r. zmianie uległa wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. 


Stawki aktualizowane co 3-mce :

- dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, dla kredytów dla firm, kredytów gotówkowych, mBank Raty, kredytów i pożyczek hipotecznych oraz kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Private Banking. 

 
stawka
stawki obowiązujące 
do 02.09.2015 r.
stawka zmieniana 
od 03.09.2015 r. do 02.12.2015 r.

WIBOR_3M PLN
1,68000%
1,72000%
EURIBOR 3 M
-0,00000%
bez zmian
LIBOR_3 M_USD
0,28280%
0,32900%
LIBOR_3 M_GBP
0,57090%
0,58690%
LIBOR_3 M_JPY
0,10070%
0,08930%

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking:

Stawki aktualizowane co 1-m (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.)
Stawki aktualizowane co 3-mce (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.)
 
stawka
stawki obowiązujące 
do 02.09.2015 r.
stawka zmieniana 
od 03.09.2015 r.
WIBOR_1M PLN
1,66000% 
bez zmian
LIBOR_1M_CHF
-0,78400%
-0,78600%
LIBOR_1M_USD
0,19080%
0,19800%
LIBOR_1M_EUR
0,0000%
bez zmian
EURIBOR 1 M
0,0000%
bez zmian
LIBOR_1 M_JPY
0,06000%
0,05300%
WIBOR_3 M PLN
1,720000%
bez zmian
LIBOR_3 M_CHF
-0,73700%
-0,72700%
LIBOR_3 M_USD
0,29680%
0,32520%
LIBOR_3 M_EUR
0,00000%
bez zmian
EURIBOR 3 M
0,00000%
bez zmian
LIBOR_3 M_JPY
0,09786%
0,08714%

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking
, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.

Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.

Stawki dla klientów korzystających z Oferty indywidualnej, Oferty Premium, Private Banking i Firm: