powrót

Zmiany dotyczące formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

Szanowni Państwo,

W dniu 1 października 2015 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek  organu celnego (Dz. U.  z 2015r., poz. 1411). Wprowadza ono wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego („Formularz”) oraz częściowe zmiany w sposobie wypełniania Formularza w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych.

W przypadku konieczności realizacji płatności (za wyjątkiem należności z tytułu opłaty paliwowej) na rzecz Izby Celnej w formie:

 • dyspozycji papierowej - powinni Państwo wykorzystać nowy Formularz,
 • dyspozycji w ramach bankowości internetowej lub systemu BRESOK – powinni Państwo skorzystać z formatki przelewu podatkowego.

Powyższe płatności na rzecz Izby Celnej powinny być wykonywane przy zastosowaniu nowych typów formularzy lub płatności o symbolach:

 • SADAKC
 • SADAKCW
 • SADN
 • SADNW
 • VATIMP
 • POZDOCH
 • TYTULKR
 • POZ-KR
 • TYTULIC
 • POZ-IC.

 

Informujemy, iż zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, dla ww. symboli formularza lub płatności obowiązkowe jest uzupełnienie pola „Identyfikacja zobowiązania”.

W związku ze zmianami w zakresie wypełniania Formularza, prosimy o uzupełnienie jego pól zgodnie z objaśnieniami zawartymi w ww. Rozporządzeniu Ministra Finansów. Bardzo prosimy o zachowanie staranności przy wpisywaniu poszczególnych wartości oraz weryfikację uzupełnionych pól Formularza, a w szczególności obowiązkowego pola „Identyfikacja zobowiązania”. Bank nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione formularze. 

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego nie ulegnie zmianie w stosunku do obowiązującego dotychczas i będzie w dalszym ciągu odpowiadał pod względem graficznym i układu pól wzorowi formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO". Dopuszczalne jest, aby polecenia przelewu na rachunek organu celnego  składać na obowiązującym formularzu „PODATKI”, z zastrzeżeniem, iż zostanie on prawidłowo wypełniony.

 

Zmiana dot. należności z tytułu opłaty paliwowej

Ponadto zwracamy uwagę, iż od 1 października 2015 r., w ramach płatności  na rzecz organu celnego, przestaje obowiązywać symbol opłaty paliwowej „OPPALIW. Zgodnie z informacją - kliknij tutaj by zobaczyć jej zawartość  - „od 1 października 2015 r. do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem. Od 1 października 2015 r. wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej należy dokonywać na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie nr 09101012700008241391300000.”

Kategorie:

MSP i Korporacje