powrót

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych

Informujemy, że 15 kwietnia 2016 r. zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. Zakres oraz ceny produktów podstawowych nie ulegną zmianie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, w którym opisujemy najważniejsze modyfikacje.

 

Usługi niedostępne w ofercie banku
Usunięto zapisy dotyczące:
- prowizji za aktywację usługi Mechanizm Bilansujący,
- opłaty miesięcznej za posiadanie aktywnej usługi Mechanizm Bilansujący,
- zmiany waluty spłaty kredytu waloryzowanego,
- opłaty za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika banku,
- opłaty za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego,
- opłaty za zmianę waluty kredytu.

 

Doprecyzowano zapisy dotyczące:
- opłat za przeprowadzenie oględzin nieruchomości w przypadku uruchomienia transzy kredytu bądź zmiany warunków umowy na wniosek klienta,
- kosztów związanych z przygotowaniem aneksu w przypadku zmiany zabezpieczenia,
- opłaty za dokonanie przez bank oceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych obowiązująca od 15 kwietnia 2016 r.

Kategorie:

Oferta indywidualna