powrót

MAGNA POLONIA S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem Oferty zakupu jest 180 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki MAGNA POLONIA S.A.
Akcje nabywane są w celu umorzenia.
Składającym ofertę jest MAGNA POLONIA S.A.
Nabywającym jest MAGNA POLONIA S.A.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Cena za jedną akcję spółki MAGNA POLONIA S.A. wynosi: 2,60 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki MAGNA POLONIA S.A. będą przyjmowane od 13 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r.
Planowany dzień rozliczenia transakcji: 27 kwietnia 2016 r.

 

Klienci eMaklera odpowiadają na zaproszenie składają na mLinii dyspozycję zawierającą:
- numer rachunku w mDM,
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

 

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.

Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK DM BZWBK SA, aby złożyć ofertę sprzedaży akcji.

Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.

Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat mDM.

Tagi:

mBank, eMAKLER, Akcje