powrót

Rodzina 500+ zachowaj zasady bezpieczeństwa

Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze, skierowane do polskich rodzin. Zgodnie z programem z pomocy państwa, w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Rodzice oraz opiekunowie dzieci mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną, między innymi za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Związku Banków Polskich informujemy, że należy zwrócić szczególną ostrożność podczas składania wniosku drogą elektroniczną.
Zagrożenia, których należy unikać:

- niechciana wiadomość wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowana do klientów, niosąca za sobą złośliwy załącznik (malware’y lub skrypt, którego zadaniem jest pobranie docelowego malware’a),
- niechciana wiadomość wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowana do klientów, z linkiem np. do strony internetowej z możliwością pobrania zainfekowanego pliku,
- wysyłka SMS z linkiem odwołującym się do złośliwej strony internetowej lub do pobrania na telefon aplikacji mobilnej ze złośliwym oprogramowaniem lub uruchomienie usług Premium,
- przestępcy mogą przejąć informacje poufne związane z identyfikacją i uwierzytelnieniem tożsamości klienta w bankowości elektronicznej, dane osobowe i inne wrażliwe informacje służące do przeprowadzenia transakcji oszukańczych - w tym celu mogą przygotować wiadomość, która będzie przypominała (pod względem graficznym oraz treści) komunikat banku z informacją i linkiem do strony internetowej udającej stronę internetową banku. Klient po użyciu tego linku zostaje przekierowany na stronę podszywającą się pod prawdziwą stronę do logowania do bankowości elektronicznej i przekazuje w ten sposób swój login i hasło.

 

W związku z powyższymi zagrożeniami, Związek Banków Polskich proponuje następujące działania, mające na celu ograniczenie do minimum zagrożenia przy składaniu wniosków:

- należy wpisywać adres internetowy banku z klawiatury – zawsze należy używać adresu internetowego wskazanego przez bank w umowie,
- nigdy nie powinniśmy wykorzystywać przeglądarek internetowych do znalezienia adresu banku, gdyż strony internetowe w przeglądarkach są pozycjonowane i przestępcy mogą wypozycjonować wyżej swoją stronę, która podszywa się pod stronę naszego banku,
- sprawdzenie bezpiecznego połączenia internetowego – „https://”,
- należy sprawdzać certyfikaty ssl, którymi są podpisywane wiadomości elektronicznej oraz strony internetowe,
- nie należy udostępniać danych poufnych osobom trzecim,
- nie należy otwierać korespondencji z niewiadomego źródła i załączonych plików lub linków.

 

W ramach Programu „Rodzina 500+” nie jest przewidywana dedykowana aplikacja mobilna (na tablety oraz smartphony) służąca do składania wniosków – dlatego nie należy pobierać jakichkolwiek aplikacji dotyczącej „Programu 500+” , gdyż mogą one zawierać szkodliwe oprogramowanie, które może przejąć kontrolę nad telefonem lub uruchomić usługi Premium;

 

Informujemy również, że żadna z uprawnionych instytucji, w tym mBank, nie pobiera opłat za złożenie wniosku w ramach Programu „Rodzina 500+”.

 

Źródło: zbp.pl/