powrót

Nie wiesz gdzie masz rachunki – teraz sprawdzisz to w jednym miejscu

Od lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw), której konsekwencją jest wprowadzenie nowego rozwiązania w postaci utworzenia Centralnej Informacji.

 

Centralna Informacja umożliwi dostęp do danych o:
- rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy,
- rachunkach należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono,
- rachunkach, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele.
W konsekwencji, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

 

Dotychczas poszukiwanie tzw. rachunków uśpionych, wymagało zwracania się z indywidualnym zapytaniem do każdego banku, w którym mógł być prowadzony rachunek danej osoby. Od tej chwili nie trzeba już będzie poszukiwać rachunków w każdym banku z osobna – wystarczy złożenie zapytania np. w wybranej placówce banku lub SKOK-u albo listownie na adres korespondencyjny danej instytucji.

 

Dla kogo?

 

Spadkobierca, posiadacz rachunku lub podmiot uprawniony zgodnie z art. 105b Ustawy Prawo bankowe (np. sąd), na podstawie pisemnego wniosku, może otrzymać zbiorczą informację o istnieniu rachunku bankowego lub imiennego rachunku członka kas. Informacja dotyczy także zamknięcia rachunku w szczególnych przypadkach, np. śmierci posiadacza rachunku lub nie wydawanie przez 10 lat przez posiadacza rachunku dyspozycji dotyczących tego konta.

 

Po uzyskaniu ogólnej informacji, po szczegóły dotyczące konta, np. salda rachunku, należy udać się do banku, w którym rachunek jest prowadzony.
Zbiorcza informacja nie obejmuje produktów kredytowych, w tym kart kredytowych oraz rachunków technicznych służących do obsługi tych produktów, a także książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej.

 

Jak działa sam proces?

 

Spadkobiercy chcący uzyskać informację gdzie zmarły posiadał rachunki powinni złożyć w dowolnym banku lub oddziale SKOK-u wniosek o zbiorczą informację. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające tytuł prawny o nabyciu spadku po posiadaczu rachunku.
W celu uzyskania informacji o swoich rachunkach w bankach oraz SKOK-ach – należy złożyć wniosek o udzielenie informacji zbiorczej osobie poszukującej własnych rachunków.
Osoby reprezentujące podmiot uprawniony, występujący w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji – powinny złożyć wniosek dedykowany specjalnie dla podmiotów uprawnionych o udzielenie zbiorczej informacji.
Przedmiotowe wnioski można złożyć osobiście w placówce mBanku lub listownie na adres korespondencyjny mBanku:
mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

 

Co istotne, należy pamiętać, że notarialnie potwierdzona powinna być własnoręczność złożonego na wniosku podpisu (nie dotyczy w przypadku podmiotu uprawnionego). Opłata za niniejszą informację pobierana jest zgodnie z TOiP obowiązującą w mBanku.

 

Więcej wiadomości o Centralnej Informacji znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi, natomiast formularze wniosków dostępne w sekcji Przydatne dokumenty.
Szczegółowe dane o Centralnej Informacji znajdują się również na dedykowanej stronie centralnainformacja.pl