powrót

Wdrożenie zasady "IBAN Only" w wychodzącym Poleceniu Przelewu SEPA

Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 31.10.2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14.03.2012 roku, zniesiony zostanie obowiązek przekazywania kodu BIC banku beneficjenta przez zleceniodawców płatności dla Polecenia Przelewu SEPA. Dla Klientów mBank S.A. oznaczać to będzie, że to Bank każdorazowo wyznaczy kod BIC banku beneficjenta, w oparciu o podany przez Klienta numer rachunku IBAN beneficjenta.
W sytuacji rozbieżności pomiędzy wskazanym przez Państwa w Poleceniu Przelewu SEPA kodem BIC banku beneficjenta, a podanym rachunkiem IBAN beneficjenta, mBank sam zmieni w Państwa zleceniu kod BIC banku beneficjenta, na podstawie podanego przez Państwa rachunku IBAN beneficjenta.

Jednocześnie, zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku kodów BIC banków beneficjenta, posiadających rozszerzenie oddziałowe (ostatnie 3 znaki 11-znakowego kodu BIC), poprawny kod BIC jest zarówno wyrażony w postaci tego rozszerzenia, jak i w postaci kodu BIC centrali tego banku (8-znakowy lub 11-znakowy zakończony literami ‘XXX’).
 
 
Z poważaniem,
Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje