powrót

PME S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem wezwania jest 2 402 625 akcji zwykłych na okaziciela spółki PME S.A. Akcje zostały zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPEMUG00016.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest TDJ S.A..
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający,
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
Cena za jedną akcję spółki PME S.A. wynosi 0,89 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki PME S.A. będą przyjmowane od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 30 lipca 2018 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie przez złożenie na mLinii dyspozycji, która zawiera:

  • numer rachunku w mDM,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.