powrót

mFundacja przyznała kwietniowe dotacje

Zarząd mFundacji ocenił 24 projekty matematyczne zgłoszone w kwietniu w programie dotacji. Dofinansowanie otrzyma 6 najciekawszych inicjatyw.

Dotacje otrzymują:

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie na projekt "Czwartki z Bajkomatem"

Spotkania dla dzieci w wieku 4-6 lat łączące literaturę, matematykę i przedsiębiorczość. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie przez cztery miesiące według określonego scenariusza. Młodzi uczestnicy poznają matematykę ukrytą w bajkach. Po głośnym czytaniu lektury związanej z  tematem zajęć  zostaną wprowadzone podstawowe zagadnienia z dziedziny matematyki i ekonomii. Następnie poprzez zabawę,ćwiczenia i zajęcia plastyczne wiadomości zostaną utrwalone.  Dzieci wezmą też udział w  zajęciach plenerowych i wycieczkach. Na ostatnich zajęciach zbudują też tutułowy „Bajkomat”, czyli połączenie bajki, matematyki i bankomatu.

Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów w Zamościu na projekt edukacyjny „Doświadczalnia matematyczna”

Warsztaty dla uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Dzieci odkryją matematykę w kuchni, w sztuce i w literaturze. Będą też odczarowywać algebrę i ćwiczyć rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących matematyki w codziennym życiu. Warsztaty zakończy Szkolny Dzień Matematyki.

Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych na projekt „Z matematyką po mapie”

Projekt skierowany jest do 50 uczniów klas siódmych. Składa się z dwóch części: zajęć terenowych i międzyszkolnego konkursu. W pierwszej części projektu młodzież nauczy się poprawnie korzystać z mapy i kompasu/busoli.  Będzie określać położenie obiektów geograficznych na mapie i w terenie, planować trasę wycieczki terenowej z użyciem mapy i przeliczać w skali podaną trasę.
Natomiast podczas konkursu „Matematyka po mapie” reprezentanci ze szkół podstawowych  w Białogardzie zmierzą się zadaniami matematycznymi przy wykorzystaniu map geograficznych. Przy ich rozwiązywaniu wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach terenowych.

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej na projekt „Wakacje z Matzoo 2019”

Już po raz trzeci organizatorzy zaproszą dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca na uczestnika projektu będą czekały 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne Zoo, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8). Każde zadanie będzie dostępne tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik projektu, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom (w wersji elektronicznej), a każdy uczestnik, który rozwiąże co najmniej 40 zadań - elektroniczny dyplom z wyróżnieniem.
Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą. Celem jest urozmaicenie dzieciom wakacji  oraz  pomoc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki. Obok zadań uczestnicy będą mogli oglądać wyniki swoje i innych w dostępnym dla nich rankingu.

Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie na projekt „Szkolna liga matematyków”

Cykl 3 konkursów matematycznych dla uczniów klas IV - VIII. W każdym konkursie uczniowie  rozwiązują zestaw zadań o  zróżnicowanym stopniu trudności od łatwych do bardzo trudnych. Zakres zadań obejmuje różnorodne działy matematyki. Punkty zdobyte przez uczniów na każdym z etapów są przeliczane na punkty procentowe i sumowane. Na podstawie tych punktów jest tworzony ranking uczniów z podziałem na dwie kategorie: klasy IV - VI oraz klasy VII - VIII. Na zakończenie projektu w każdej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma tytuł Szkolnego Mistrza Matematyki.

Fundacja Stacja Badawcza na projekt „Zoorientuj się na matematykę”

Przygodowa gra terenowa dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, w tym uczniów z domu dziecka oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem gry jest dotarcie do ukrytego skarbu. W jego odnalezieniu pomocna będzie matematyka. Organizatorzy chcą poprzez zabawę zainteresować dzieci matematyką już na wczesnym etapie edukacyjnym, tak aby nauka kojarzyła im się z fascynującą przygodą.  Projekt dopasowany jest do etapu rozwojowego dzieci, odpowiada na naturalną potrzebę zabawy, połączonej z nauką. Uczniowie szczególnie uzdolnieni będą mieli okazję poszerzyć wiedzę o nowe treści. Uczniowie mający trudności  z nauką będą mogli podnieść swoją samoocenę i doświadczyć, że matematyka może być fascynującą zabawą. Projekt kontynuowany będzie przez nauczycieli i wychowawców.