powrót

mFundacja przyznała ponad 60 tys. zł dotacji

W maju mFundacja otrzymała 27 wniosków o dofinansowanie matematycznych projektów edukacyjnych. Dotacje w łącznej kwocie ponad 60 tys. zł otrzyma 8 najciekawszych inicjatyw.  

Dofinansowanie mFundacji otrzymają:

Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych
na projekt „Rodzinna matematyka”

Projekt dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. Składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia dodatkowe, których tematem przewodnim będzie matematyka w domu. Druga część projektu to międzyklasowy rodzinny konkurs „W rodzinie matematyka”. W turnieju zespoły uczniów będą konkurować z zespołami rodziców. Przy stolikach zadaniowych drużyny będą odpowiadały na pytania wcześniej przygotowane przez uczniów podczas zajęć. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach na projekt „Matematyczne wyprawy”
 
Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Ważnym elementem  projektu jest ukazanie wszechstronnego wykorzystania matematyki oraz rozwijania u uczniów zainteresowań światem liczb. Od września co miesiąc uczniowie realizować będą określone zadania. Podczas "Tygodnia ze sławnym matematykiem" młodzież z klas VI-VIII zaprezentuje swoim młodszym kolegom i koleżankom sylwetki i dorobek znanych matematyków, w wybranej przez siebie formie.  W module „Mistrzowie infografiki" uczniowie przygotują graficzne opracowanie danych statystycznych na wybrany temat. Natomiast podczas modułu "Papierowy świat origami” wykonają i zaprezentują ciekawe bryły przestrzenne. Przez cały czas trwania projektu uczniowie w ramach maratonu matematycznego będą rozwiązywać zadania tekstowe. Jako zwieńczenie działań opublikowany zostanie zbiór zadań dla uczniów.

Fundacja Edukacyjna dla Przyszłości na projekt „Matematyka dla juniora”

Nagranie serii krótkich, 10 minutowych filmów matematycznych we współpracy i wg wskazówek dr hab. Wojciecha Guziciekiego, nauczyciela matematyki i wychowawcy wielu pokoleń laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów. Tematem filmów będą matematyczne pojęcia i sposoby rozumowania zawarte m.in. w rozszerzonym programie matematyki w gimnazjum autorstwa  dr Guzickiego. Seria filmów wideo pozwoli na udostępnienie uczniom w ostatnich klasach szkoły podstawowej i na początku liceum matematyki w ujęciu kładącym nacisk na opis abstrakcyjnych pojęć i reakcji pomiędzy nimi.  W ten sposób organizatorzy chcą dać szansę na rozwój uczniom znudzonym matematyką, jaką znają ze szkoły. Projekt wykorzysta doświadczanie Fundacji Edukacja dla Przyszłości w tworzeniu filmów edukacyjnych dla polskiej wersji Khan Academy. Pomysły dydaktyczne dr Guzickiego  będą przetwarzane na scenariusze wspólnie ze współpracującymi z fundacją matematykiem młodego pokolenia i autorem filmów matematycznych.

Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo - Ekologiczne "Mężenin" na projekt „Świat fraktali”

Działania skierowane do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Platerowie i ich opiekunów. 
W projekcie realizowane będą warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące różnych zagadnień związanych z fraktalami -  ciekawą i dynamiczną dyscypliną, której nie ma w programie szkolnym. Uczestnicy projektu wezmą m.in. udział w zajęciach z programowania ( nauka tworzenia algorytmów i procedur tworzenia fraktali), konkursie fotograficznym „Fraktale są wśród nas”. Stworzą też mozaikę ceramiczną obrazującej fraktal, która zostanie zamieszczona na elewacji szkoły. Podsumowaniem działań będzie „Piknik z fraktalami” – rodzinna impreza plenerowa.

Fundacja Rodzina Plus na projekt „Geometria na wesoło i na serio”

Warsztaty dla 50 dzieci w wieku 9-12 lat. Ich celem jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej i myślenia strategicznego u dzieci w wieku szkolnym. Szczególny nacisk położony będzie na ukazanie empirycznych powiązań pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi, a ich zastosowaniem w życiu codziennym. Podczas warsztatów dzieci poznają pojęcia brył przestrzennych, pola powierzchni, objętości itp. Następnie dzieci wspólnie zastanowią się: czy sok zmieści się w 5 szklankach? Ile piasku zmieści się w wiaderku? Ile papieru potrzeba, żeby zapakować prezent? Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonają przestrzenne modele brył różnymi sposobami (z metalowych rurek, wycięte z ziemniaka, metodą origami oraz w aplikacjach IT). Projekt będzie realizowany we współpracy z centrum edukacji „Myślnik Kreatywna Edukacja”. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele i instruktorzy, doktoranci wyższych uczelni i kreatywni pasjonaci matematyki.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej na projekt „Matematyka I klasa”

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pośrednio do uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Przy wsparciu mentorów realizowany będzie kurs e-learningowi (merytorycznie opracowany ze środków poprzedniej dotacji mBanku). W trakcie kursu (5 modułów) 40 nauczycieli będzie miało okazję poznać zasady planowania i realizacji zajęć z obszaru edukacji matematycznej w duchu konstruktywizmu edukacyjnego. Słuchacze w praktyczny sposób przećwiczą narzędzia wspierające uczenie matematyki. Ponadto dla min. 100 nauczycieli (uczestników kursu i programu Nauczyciel/ka I klasa) organizatorzy zrealizują 2 dwugodzinne spotkania online z ekspertem. Webinary będą okazją do podwyższenia własnych kompetencji, wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz wypracowania dobrych praktyk. Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska konferencja, na której zaprezentowane będą doświadczenia z projektu.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie na projekt „Zastosowanie matematyki w budownictwie i architekturze”

16 dwugodzinnych zajęć dla dwóch uczniów klas VII –VIII szkół podstawowych. Tematami zajęć będą m.in.  pola wielokątów, jednostki powierzchni, skala i plan czy  pomiary w terenie. Uczniowie zastosują nowozdobytą wiedzę w praktyce. Podczas ćwiczeń poznają podstawy projektowania obiektów architektonicznych. Ponadto w ramach projektu planowana jest wycieczka edukacyjna do Sandomierza.

Uniwersytet Jagielloński na „Jagielloński Turniej Matematyczny”

Ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, choć do zawodów dopuszczani są także uzdolnieni gimnazjaliści, a nawet uczniowie szkół podstawowych. Konkurs składa się z 3 etapów: dwa pierwsze są internetowe, a trzeci , w którym uczestniczy prawie 200 osób organizowany jest na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Podczas pierwszego etapu uczestnicy będą mieli na rozwiązanie każdego z zadań kilka dni. W drugim etapie będą musieli zmierzyć się z presją czasu: zadania dostępne będą tylko przez kilka godzin. Etap finałowy trwa dwa dni. Podczas niego uczestnicy wysłuchają wykładu na podstawie którego rozwiążą test.