powrót

Boruta – Zachem S.A. Emisja akcji serii E

Dzień ustalenia prawa poboru 26 lipca 2019 r.
Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E (5:1).
Przyjmowanie zapisów 30 lipca - 13 sierpnia 2019 r.
Cena emisyjna 0,20 zł.
Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 26 sierpnia 2019 r.
Memorandum informacyjne znajduje się tutaj.
Klienci eMaklera mogą składać dyspozycje zapisów przez opcję "Emisje z prawem poboru" w serwisie transakcyjnym. Dyspozycję można również złożyć przez mLinię. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru zaksięgowanych na rachunku inwestycyjnym w mDM powiązanym z eMaklerem. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki zaksięgowanej na rachunku inwestycyjnym w mDM powiązanym z eMaklerem.
W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na rachunku pieniężnym powiązanym z eMaklerem odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu. Przed złożeniem dyspozycji prosimy o zapoznanie się z dyrektywą MiFID.