powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla:

online.mbank.pl
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 16.06.2020 do 04.08.2021
Odcisk palca: c7232b3355b1cecc98677e19bdcd6cf53d77e0c3

Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie "Bezpieczeństwo".