powrót

AXA zmienia nazwę na UNIQA

UNIQA w październiku 2020 r. została właścicielem spółek AXA w Polsce, ale również w Czechach i Słowacji. Tym samym umocniła swoją pozycję na rynku.
Obecnie AXA i UNIQA w Polsce działają jeszcze jako odrębne podmioty prawne. A zgodnie z zapowiedziami, połączenie prawne spółek ubezpieczeniowych planowane jest przed końcem pierwszego półrocza 2021 r. Wtedy też AXA zmieni nazwę na UNIQA.

Masz ubezpieczenie w AXA? Zobacz co to oznacza dla Ciebie.

Warunki zawartych przez Ciebie umów pozostają bez zmian, podobnie jak proces obsługi bądź ewentualnej likwidacji szkody. Nie musisz podejmować żadnych działań. O każdej ważnej zmianie będziemy Cię informować.

Czy umowa ubezpieczenia z AXA będzie nadal aktualna, z kim umowa będzie teraz zawarta?

Umowy i ich warunki nie zmieniają się. Nie musisz zawierać nowych umów ani zmieniać obowiązujących. Po połączeniu prawnym i zmianie nazwy AXA na UNIQA, ubezpieczycielem będzie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie.    

Jak i gdzie zgłosisz szkodę po połączeniu marek?

Szkodę będzie można zgłaszać kontaktując się na dotychczasowe adresy i numery telefonów albo poprzez nową, wspólną dla AXA i UNIQA stronę internetową pod adresem: www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-zdarzenia.

Czy zmienią się adresy i numery telefonów do zgłoszenia szkody po połączeniu marek?

Szkodę będzie można zgłaszać kontaktując się na dotychczasowe adresy i numery telefonów albo poprzez nową, wspólną dla AXA i UNIQA stronę internetową pod adresem: www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-zdarzenia.
 

Co się zmieni po stronie banku?
Oferta ubezpieczeniowa, jak i warunki zawartych umów ubezpieczenia pozostają bez zmian. Po połączeniu prawnym spółek ubezpieczeniowych AXA i UNIQA wprowadzimy zmiany związane ze zmianą nazwy AXA na UNIQA.

 

Czy wiesz, że UNIQA to austriacka firma z 200-letnią historią, obecna w Polsce od 20 lat? Po przejęciu AXA w Polsce, Słowacji i Czechach UNIQA jest 5. grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej.