powrót

mFundacja uruchamia nowy konkurs grantowy i szuka operatora programu

W mFundacji wierzymy, że zainteresowanie matematyką warto budzić w dzieciach jak najwcześniej. Dlatego uruchamiamy nowy konkurs grantowy na projekty edukacyjne skierowane do przedszkoli. Dofinansowując ciekawe działania, chcemy promować dobre praktyki i przyjazne metody nauczania matematyki.

Budżet przeznaczony na granty to 200 tys. zł. Pilotażowe edycja konkursu rozpocznie się we wrześniu 2021 r. i odbędzie się w województwach: łódzkim i mazowieckim. Docelowo program będzie miał zasięg ogólnopolski, rocznie odbywać się będą jego dwie edycje.

Kogo szukamy?

Szukamy operatora, który będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • Organizację programu grantowego, w tym: przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w wersji elektronicznej, prowadzenie korespondencji i kontakt z wnioskodawcami na wszystkich etapach trwania konkursu, współpracę z kapitułą konkursu, przyjmowanie sprawozdań i rozliczeń projektów
 • Wsparcie działań promocyjnych
 • Organizację wydarzeń towarzyszących programowi
 • Ewaluację i wsparcie rozwoju programu


Czego oczekujemy?
Zależy nam na współpracy z organizacją, która:

 • Działa co najmniej od 5 lat, jest zarejestrowana w KRS
 • Ma doświadczenie w realizacji konkursów grantowych
 • Prowadziła projekty skierowane do przedszkoli lub dzieci w wieku przedszkolnym, rozumie wyzwania edukacji przedszkolnej, potrafi dotrzeć do szeroko rozumianego środowiska związanego z edukacją przedszkolną
 • Tworzy zespół rzetelnych, otwartych i zaangażowanych pracowników


Jeżeli Twoja organizacja spełniają nasze wymagania, prosimy o przesłanie:

 • Krótkiej prezentacji opisującej profil organizacji oraz doświadczenie w wyżej wymienionych obszarach
 • Oferty finansowej, zawierającej wycenę pracy zespołu alokowanego do programu (lub wycenę w innej, praktykowanej przez organizację formule)
 • Krótkiej prezentacji doświadczeń zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za obsługę programu
 • Aktualnego odpisu KRS


Dokumenty prosimy przesyłać do 30 czerwca 2021 r. na adres: fundacja@mbank.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi organizacjami.Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator"). Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest konieczność przeprowadzenia konkursu ofert na operatora programu grantowego dla przedszkoli („Konkurs”). Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia
skargi na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu organizowanego przez Administratora. Odmowa podania przez Pana/Panią niektórych lub wszystkich danych osobowych może uniemożliwić przystąpienie do Konkursu.