powrót

Zmieniamy Regulamin udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym

31 grudnia 2021 r. zmienimy Regulamin udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym.

Najważniejsze zmiany w dokumencie:

  • wynikają z rozporządzenia BMR i wprowadzenia stawek RFR*:

- w definicji stopy bazowej dodaliśmy wskaźnik RFR O/N oraz RFR składany,
- opisaliśmy, jak stosujemy stopy bazowe oparte o stopy RFR składane dla kredytów i produktów dyskontowych,
- zmieniliśmy sposób powiadamiania kredytobiorców i dłużników banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o zmianie oprocentowania,
- dodaliśmy załącznik nr 2 „Opis kalkulacji oprocentowania kredytów i produktów dyskontowych z wykorzystaniem składania Stóp RFR O/N”.

  • określiliśmy konsekwencje naruszenia przez klienta lub dłużnika przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • opisaliśmy, jak rozumiemy datę zawarcia umowy w postaci elektronicznej.
  • doprecyzowaliśmy inne postanowienia, których wykaz oraz nowy regulamin zamieściliśmy na stronie.
     

*Więcej informacji o wskażnikach znajduje się tutaj.

Kategorie:

MSP i Korporacje