powrót

Informacje o opiniach audytorskich

Jak składać wnioski o opinie audytorskie?

Wnioski o wydanie opinii audytorskiej możecie składać do nas on-line, za pośrednictwem platformy internetowej mBank Company Net.
Żeby to zrobić skorzystajcie z Wniosku do Banku – Opinia audytorska.
Wniosek przygotowany przez audytora podpiszcie zgodnie z zasadami reprezentacji w Waszej firmie (warunek konieczny). Skan wniosku audytora o wydanie opinii załączcie do Wniosku do Banku – Opinia audytorska.
Jeśli złożycie elektroniczny wniosek o opinię, to nie wysyłajcie do nas wniosku w formie papierowej.

Wniosek audytora powinien zawierać:

  •  numer REGON klienta, którego wniosek dotyczy,
  • upoważnienie dla mBanku do przekazania audytorowi informacji objętych tajemnicą bankową,
  • adres e-mail audytora, na który mamy wysłać opinię audytorską.


Wciąż możecie też korzystać z dotychczasowej, papierowej formy wnioskowania o opinię audytorską.
Przypominamy, że wnioski w formie papierowej, również muszą zawierać podpisy osób reprezentujących firmę oraz dane, które wskazujemy powyżej. Wnioski w formie papierowej wysyłajcie na adres:
mBank S.A, ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź z dopiskiem: „DOT-ZOK”.

W jakiej formie dostarczamy opinie audytorską?

Niezależnie od sposobu w jaki złożycie do nas wniosek, opinię do wskazanego audytora wysyłamy w wersji elektronicznej. Dokument podpiszemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taki dokument ma moc prawną i nie wymaga dodatkowo przekazania wersji papierowej. Opinię w formie papierowej wysyłamy wyłącznie do audytorów, którzy nie podali we wniosku adresu email.

Ile kosztuje opinia?

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji, opinia audytorska kosztuje:

a. o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych),   400,00 zł
    dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet
b. o rachunkach bankowych (w tym lokatach terminowych) i innych produktach klienta,     600,00 zł
    dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet
c. o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych),     800,00 zł
    dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet
d. o rachunkach bankowych (w tym lokatach terminowych) i innych produktach klienta,    1000,00 zł
   dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet

Opłaty są opłatami brutto, tzn. zawierają podatek VAT (stawka podatku 23%).
 

Kategorie:

MSP i Korporacje