powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.06.2022 r. do 4.09.2022 r.
WIBOR 3M PLN 6,56000%                                                                 
EURIBOR 3M -0,35400%
LIBOR 3M USD 1,58043%
LIBOR 3M GBP 1,40900%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.06.2022 r. do 4.09.2022 r.
EURIBOR 3M -0,35400%
LIBOR 3M USD 1,58043%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.07.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 7.07.2022 r.
WIBOR 3M PLN 6,56000% 7,05000%
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M -0,35400% -0,19100%
LIBOR 1M USD 1,06157% 1,71314%
LIBOR 3M USD 1,58043% 2,27714%
LIBOR 3M GBP 1,40900% 1,67290%
EURIBOR 3M do korekty -0,35400 % -0,19100%


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 20.07.2022 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 21.07.2022 r.
WIBOR 1M PLN 5,84000% 6,59000%


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 4.
07.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 5.
07.2022 r.
WIBOR 1M PLN 5,84000% 6,59000%
LIBOR 1M USD 1,06157% 1,71314%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M -0,54500% -0,53500%
LIBOR 1M JPY -0,05553% -0,05616%
Saron Compound CHF 1M -0,70770% -0,48130%
EURIBOR 1M do korekty -0,54500% -0,53500%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.