powrót

Wypowiedzieliśmy umowę o współpracy z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI)

Od 1 sierpnia 2022 r. nie będziemy dystrybuować jednostek uczestnictwa w funduszach tego TFI.

Co to dla Ciebie oznacza?

Tylko do 31 lipca 2022 r. możesz kupić, sprzedać, zamienić lub skonwertować jednostki uczestnictwa tych funduszy za naszym pośrednictwem. Anulujemy przelewy z datą przyszłą (późniejszą, niż 31 lipca 2022 r.) oraz zlecenia stałe w ramach TFI.

Fundusze znikną z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Nie zobaczysz zainwestowanych pieniędzy w fundusze tego TFI w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.

Aby obsługiwać swoje inwestycje w tych funduszach po 31 lipca 2022 r., skontaktuj się z innymi dystrybutorami lub bezpośrednio z Noble Funds TFI S.A.