powrót

Zmieniamy regulacje dla transakcji wymiany walut i lokat terminowych

1 stycznia 2023 r. zastąpimy dotychczasowe regulacje dotyczące transakcji rynku finansowego nowymi – krótszymi i bardziej przejrzystymi. Zmiany regulacji dokonujemy w ramach Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego.

Nie zmieniają się:

  • zakres produktowy określony w Państwa Umowie oraz
  • sposób korzystania z produktów.


W rezultacie regulacje wymienione w lewej kolumnie w tabeli zostają zastąpione przez regulacje wymienione w prawej kolumnie.

 

Dotychczasowe regulacje Nowe regulacje
Regulamin „Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego” Regulamin „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego” – dla klienta niefinansowego

Regulamin „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla klienta instytucjonalnego” – dla klienta finansowego
Regulamin „Natychmiastowe transakcje wymiany walut” Opis Transakcji Walutowych
Regulamin „Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych” Opis Lokat Terminowych

 

Prosimy zapoznać się z dokumentami, które znajdą Państwo na naszej stronie:
1. Regulamin „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego”
2. Regulamin „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla klientów instytucjonalnych” 
3. „Opis Transakcji Walutowych”
4. „Opis dla Lokat Terminowych”
 

Kategorie:

MSP i Korporacje