powrót

Przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets. To kolejny krok w kierunku neutralności klimatycznej

Ochrona klimatu jest ważnym elementem naszej strategii. Science Based Targets initiative (SBTi) sprawdzi, czy tempo przyjętej przez nas ścieżki dekarbonizacji jest zgodne z dowodami naukowymi dotyczącymi globalnego ocieplenia. Przystępując do SBTi zobowiązaliśmy się, że w ciągu dwóch lat opracujemy ścieżkę dekarbonizacji na kolejne 5 do 15 lat.

Plan działań, nad którym pracujemy, ma wspierać cele Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Oznacza to, że postęp w zmniejszaniu śladu węglowego mBanku i klientów, którym udzieliliśmy kredytów, będzie odpowiadało tempu, jakie musi utrzymać cały świat, żeby Ziemia ociepliła się o nie więcej niż 1,5 – 2 st. C. Organizacja sprawdzi, czy wyznaczona przez nas ścieżka dekarbonizacji jest zgodna z dowodami naukowymi dotyczącymi globalnego ocieplenia.

Przystąpienie do SBTi to kolejny wyraz naszego zaangażowania w ochronę klimatu. Wcześniej ogłosiliśmy, że osiągniemy neutralność klimatyczną w zakresach 1. i 2. do 2030 roku i pełną neutralność klimatyczną netto do 2050 roku.


Stawiamy na „zielone” inwestycje


Rozumiemy, że największy wpływ na klimat mamy za pośrednictwem finansowania, którego udzialamy. Dlatego stawiamy na „zielone” inwestycje i jesteśmy liderem w kredytowaniu odnawialnych źródeł energii. Nasza polityka zabrania nam też finansować budowę i rozbudowę kopalń węgla oraz elektrowni węglowych. Wspieramy naszych klientów w dekarbonizacji, wprowadzamy do ofert nowe produkty, takie jaki ekokredyty. Ochrona klimatu jest istotnym elementem naszej strategii biznesowej.

Science Based Targets initiative (SBTi)

To globalna instytucja, która pomaga firmom wyznaczać ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, zgodne z aktualną wiedzą naukową o zmianach klimatu. Inicjatywa ta wspiera biznes na całym świecie w ograniczaniu jego emisji gazów cieplarnianych. Jej celem jest obniżenie ich o połowę do 2030 roku i osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 roku. SBTi powstała dzięki współpracy organizacji CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF).

Inne organizacje i inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, do których przystąpiliśmy:
 

  • UN Global Compact (United Nations Global Compact) – inicjatywa ONZ, która działa na rzecz wdrażania przez biznes dziesięciu uniwersalnych zasad w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promuje 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Z ponad 12 tys. firm i 3 tys. sygnatariuszami spoza biznesu z ponad 160 krajów oraz 69 sieciami lokalnymi, jest to największa korporacyjna inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świecie www.unglobalcompact.org).
  • Principles for Responsible Banking – jesteśmy członkiem UNEP-FI, Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, i podpisaliśmy Zasady odpowiedzialnej bankowości. Przystąpiliśmy do tej inicjatywy jako pierwszy bank w Polsce. Podpisane zasady, mają potwierdzić, że realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Paryskiego Porozumienia Klimatycznego (www.unepfi.org/banking/more-about-the-principles/).
  • PCAF (Partnership Carbon Accounting Financials) – organizacja stworzona przez banki, która opracowała metody liczenia śladu węglowego portfeli kredytowych i inwestycyjnych (carbonaccountingfinancials.com/about).

Tagi:

mBank, esg