powrót

Wprowadziliśmy fundusze nowego towarzystwa VIG / C-Quadrat TFI S.A do naszej oferty

13 stycznia br. do oferty Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) wprowadziliśmy fundusze nowego towarzystwa VIG / C-Quadrat TFI S.A.


Akcjonariuszami TFI są Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment AG. VIG to wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej. C-Quadrat to austriacka grupa spółek zarządzających aktywami, która specjalizuje się m.in. w strategiach zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych.


W naszej ofercie mamy 7 funduszy akcyjnych i dłużnych tego TFI. Wszystkie zlecenia można składać online, bez prowizji.
Obecnie w SFI można inwestować w ponad 300 funduszy spośród 17 polskich TFI i zagranicznych firm zarządzających we wszystkich klasach aktywów.