powrót

Wprowadzamy dodatkowe rozwiązania dla usług maklerskich Wealth Management, porządkujemy regulaminy

Usługi maklerskie dla klientów Wealth Management świadczone przez Biuro maklerskie mBanku


Wkrótce wprowadzimy ankietę, w której określisz swoje preferencje inwestycyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju (ESG). O wypełnienie ankiety poprosimy Cię przed zawarciem umowy o usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem lub w trakcie jej trwania (dla umów zawartych po 1 sierpnia 2022 r.).
 
Informację o tym, kiedy wprowadzimy tę ankietę, zamieścimy na naszej stronie internetowej.  
 
Więcej informacji o ESG znajdziesz na stronie mBanku w sekcji „o nas”.  
 

Zmiany porządkowe


Aktualizujemy regulamin usług płatniczych i regulamin kart debetowych (m.in. usuwamy nieaktualne, nadmiarowe treści). Zmiany, które wprowadzamy, nie wpływają na Twoje produkty.  
 
O tych i o pozostałych zmianach w regulaminach przeczytasz w wykazie.

 

 

Zestawienie dokumentów

Wykaz zmian
Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin świadczenia wybranych usług maklerskich wealth management dla klientów Wealth Management przez Biuro maklerskie mBanku
Broszura informacyjna MiFID

 

Kategorie:

Private Banking