powrót

Uruchamiamy ankietę preferencji inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju dla klientów Private Banking

Od 13 marca 2024 r. rozszerzyliśmy zakres informacji, które zbieramy od klientów, którzy chcą skorzystać z

  • usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych i
  • usługi doradztwa inwestycyjnego (modelowego i indywidualnego,

świadczonych przez Biuro maklerskie mBanku.

Informacje te będziemy zbierać w ankiecie preferencji inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Szerzej informacji o ankiecie preferencji ESG znajdziesz tutaj.

 

Kategorie:

Private Banking